Prijavi se za novosti o upisu

Zašto upisati Fakultet političkih nauka?

Previous
Next
5/5

Konkurs je objavljen

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA, počevši od 05.06. od 12:00 sati.

Upis možete početi klikom na Upiši me

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija biće omogućena od 31. 08. 2020. godine.

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija biće omogućena od 31. 08. 2020. godine. Upis možete početi klikom na Upiši me  

Politologija

Studij je koncipiran tako da studentima pruža mogućnost općeg obrazovanja i sticanja savremenih teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti politologije kao nauke o politici, ali i iz drugih društvenih nauka. Organiziran je u dva studijska usmjerenja – Međunarodni odnosi i diplomatija i Upravljanje državom .

 

 

Komunikologija Žurnalistika

Odsjek za komunikologiju/žurnalistiku nudi teorijsku naobrazbu i praktične vještine iz područja novinarstva, odnosa s javnostima i medijske analitike. Trogodišnji preddiplomski (bachelor) i dvogodišnji master studij omogućavaju studentima da se na kvalitetan način pripreme za „ulazak“ u profesiju javnih komunikatora. Pored niza teorijskih predmeta, Odsjek nudi i praktične predmete u okviru kojih studenti kreiraju Studentski list, radijske i TV priloge i sadržaje za studentski blog.

 

 

Sigurnosne i mirovne studije

Prepoznajući potrebu da odgovori na savremenu transformaciju područja istraživanja sigurnosti i doprinese razumijevanju novih prijetnji miru i sigurnosti, Odsjek za sigurnosne i mirovne studije Fakulteta političkih nauka u protekle dvije decenije  intenzivno je razvijao i unapređivao nastavne planove i programe koje imaju za cilj da ponude dodatne sadržaje u području mirovnih i sigurnosnih studija koji otkrivaju i svestrano analiziraju cjelinu kontroverzi savremenih političkih, ekonomskih, diplomatskih i vojnih odnosa.

 

Sociologija

Cilj studija je osposobiti studenta/studenticu za naučnoistraživačku i edukacijsku djelatnost u oblasti socioloških nauka. Pored sticanja znanja o društvu, društvenim pojavama, odnosima i procesima, studenti i studentice ovog studija uče da primjenjuju relevantne metode i tehnike za sociološko istraživanje.  

 

 

Socijalni rad

Studij je usmjeren na pripremanje studenata za rad s klijentima, parovima, porodicama, grupama i lokalnim zajednicama. Za vrijeme studija student će pored relevantnih teorijskih znanja sticati i praktična iskustva kroz nastavni proces, ali i terensku praksu. Praksa je važan segment za studij socijalnog rada i student će se moći upoznati s različitim institucijama i organizacijama u kojim su zaposleni socijalni radnici kao što su centri za socijalni rad, ustanove i institucije socijalne zaštite.

Magistarski studij 4+1

Ovi studijski programi namjenjeni su studenticama i studentima koji su prethodno okončali četvorogodišnji predbolonjski ili bolonjski studij. U akademskoj 2020/2021.godini Fakultet političkih nauka nudi jednogodišnji magistarski studij Nacionalna sigurnost i demokratsko društvo.

Iskustva studenata FPN

Alumnisti FPN

FAQ

Često postavljena pitanja

Na prvi ciklus studija mogu se upisati:

– državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini,
– kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja,
– kandidati sa završenom četverogodišnjom srednjom školom po međunarodnim programima koji su odobreni od nadležnog ministarstva.

 

Na drugi ciklus studija mogu se upisati:
– državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija u Bosni i Hercegovini koji se vrednuje s najmanje 180 odnosno 240 (E)CTS studijskih bodova, što u zbiru s vrednovanjem drugog ciklusa iznosi najmanje 300 (E)CTS,
– kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini, kao i
– kandidati koji su prvi ciklus odnosno predbolonjski studij završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

 

 

– Zahtjev za upis / prijavni list za konkurs (preuzima se na web stranici ili lično na fakultetu), popunjen u dva primjerka,
– Svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u
četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajući nostrificirani dokumenti za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ako su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti i potvrda da je postupak nostrifikacije odnosno ekvivalencije u toku),
– Diploma o završenoj srednjoj školi,
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Uvjerenje o državljanstvu,
– Drugi dokumenti relevantni za utvrđivanje broja bodova po kriterijima (potvrde o pripadnosti porodici šehida / poginulog borca, dijete ratnog vojnog invalida, dijete dobitnika ratnog vojnog priznanja, dijete bez oba roditelja).

 

 

– Zahtjev za upis / prijavni list, u kojem je naznačen odsjek na koji se konkuriše (preuzima se s web stranice fpn.unsa.ba ili u studentskoj službi), popunjen u dva primjerka, – Diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini, odnosno nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju i uvjerenje o prepisu ocjena ako se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu), studenti koji su prethodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH a čiji su dokumenti u postupku priznavanja mogu predati potvrdu kao dokaz da je priznavanje u toku, – Izvod iz matične knjige rođenih, – Uvjerenje o državljanstvu, – Drugi dokumenti relevantni za utvrđivanje broja bodova po kriterijima, – Uplatnica (samo kandidati za usmjerenje Međunarodni odnosi i diplomatija) u iznosu od 40,00 KM za prijemni ispit (formular uplatnice s uputama za uplatu preuzima se u studentskoj službi).

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji na osnovu:
– Općeg uspjeha iz sva četiri razreda srednje škole,
– Ostvarene prosječne ocjene iz sljedećih predmeta relevantnih za studij na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu: Maternji jezik, Engleski jezik (odnosi se samo na kandidate koji konkurišu na Odsjek politologije – Međunarodni odnosi i diplomatija, jer se dio nastave i ispita izvodi na engleskom jeziku), Historija, Filozofija, Sociologija,
– Rezultata ostvarenih na takmičenjima učenika srednjih škola iz predmeta relevantnih za studij,
– Odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

Utvrđivanje jedinstvene rang-liste svih prijavljenih kandidata vršit će se na osnovu prosječne ocjene koju su kandidati ostvarili u toku prvog ciklusa studija, s tim da visina prosječne ocjene ne može biti eliminatorna za prijavu na konkurs, i vrednovanja rezultata prijemnog ispita (samo za kandidate usmjerenja Međunarodni odnosi i diplomatija).

Možete. Potrebno je da podnesete zahtjev na propisanom obrascu kojeg možete preuzeti OVDJE. O drugim pitanjima vezanim za prelazaka na Fakultet političkih nauka Vaše upite možete poslati na upis@fpn.unsa.ba.

Kandidati koji u skladu s konkursom i objavljenim konačnim rang-listama budu primljeni u prvu godinu prvog ciklusa i prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2020/2021. godini obavezni su dostaviti originalnu dokumentaciju i izvršiti upis do roka koji bude utvrđen u konkursu.

Za upis potrebno je predati u studentsku službu:
– upisni materijal (indeks, upisni list, semestralni list, dva prijavna lista – ŠV 20)
– dvije fotografije 6 x 4 cm
– ljekarsko uvjerenje
– dokaz o uplati školarine
– dokaz o uplati naknade za korištenje biblioteke i informatičke opreme
– dokaz o uplati naknade za razvoj informacionog sistema FPN i
– dokaz o uplati naknade za razvoj informacionog sistema za Rektorat UNSA.

Studentsko organiziranje i klubovi

Asocijacija studenata Fakulteta političkih nauka – SPONA je nevladina, dobrovoljna, nestranačka organizacija udruženih studenata Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Osnovni i najbitniji cilj SPONA-e je da omogući što bolje i kvalitetnije uslove studiranja i ostvarivanja komunikacije između studenata, profesora i uprave Fakulteta. SPONA redovno organizuje radionice, predavanja i druženja sa ciljem profesionalnog i ličnog razvoja njenih studenata.
Asocijacija zastupa interese svih studenata, te kroz odgovornu komunikaciju pomaže studentima sa riješavanjem eventualnih problema, a u skladu sa mjerama propisanim Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.SPONA trenutačno ima dva kluba i to : Debatni klub „Opozit“ i klub Model of United Nations „MUN FPN“
Svi studenti automatski postaju članovi SPONA-e samim upisom na fakultet, dok aktivni članovi postaju učešćem u događajima koje Asocijacija organizuje.
Za sva pitanje budite slobodni da nam se obratite putem maila: spona@fpn.unsa.ba , našeg Instagram i Facebook naloga ili na mail studenta prodekana : student.prodekan@fpn.unsa.ba

 

Debatni klub “Opozit” osnovan je u novembru 2019. godine na inicijativu studenica usmjerenja Međunarodni odnosi i diplomatija, Azre Kerić i Inele Subašić. Debatni klub je sekcija Studentske asocijacije SPONA. Debatni klub je do sada organizovao nekoliko debata na Fakultetu političkih nauka, gostovao na debatama te su članovi Opozita činili reprezentaciju BiH na međunarodnom takmičenju u Sjevernoj Makedoniji. Pored toga, učestvuje u brojnim aktivnostima organizacije SPONA, Fakulteta političkih nauka i sarađuje sa drugim klubovima na Fakultetu.

Klubu mogu da se pridruže svi studenti i studenice Fakulteta političkih nauka, bez obzira na iskustvo u debatovanju. Za angažman Opozitu i odgovore na pitanja, možete se obratiti na sljedeće mailove:
opozit.fpn@hotmail.com
azrabih2000@hotmail.com
inelasubasic@hotmail.com.

 

Početkom 2020. godine studentska asocijacija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu – SPONA, postala je bogatija za još jedan klub studenata čiji je cilj dodatna vannastavna eduakcija studenata te njihova društvena afirmacije.
Osnivanje Model of UN (MUN) kluba je dugogodišnja praksa na univerzitetima i fakultetima širom svijeta. MUN klubovi okupljaju mlade i ambiciozne buduće diplomate u cilju usavršavanja njihovih govorničkih, lobističkih i zagovaračkih vještina, kao i znanja engleskog jezika. Cilj MUN kluba je pripremanje delegacije studenata – diplomata koji će učestvovati na konferencijama širom Zapadnog Balkana i svijeta.

 

Studenti Fakulteta političkih nauka imaju na raspolaganju mogućnost savladavanja i unapređivanja istraživačkih znanja i vještina u okviru Instituta za društvena istraživanja. Ovaj projekat praktične istraživačke edukacije studenata organizira se kroz dugoročno volontiranje. U skladu sa Zakonom o volontiranju i zaključenog ugovora o dugoročnom volontiranju studenti mogu osigurati pretpostavke za izdavanje potvrde o radnom iskustvu, koje se često traži kod raspisanih konkursa za radna mjesta.

Fakultet političkih nauka Sarajevo, kao akreditovana ustanova za organizovanje dugoročnog volontiranja (reg.broj: 173/17) pri Ministarstvu pravde FBiH, za potrebe Instituta za društvena istraživanja (organizacijske jedinice FPN) sklapa ugovore o dugoročnom volontiranju sa najboljim studentima koji imaju priliku razvijati svoje akademske i istraživačke kapacitete, usvajati nova znanja i vještine kroz rad u Centrima, radnim grupama i projektnim timovima.

 

Projekat “cd – klub” okuplja studente Odsjeka za politologiju, koji su zainteresovani za dodatnu edukaciju i unaprjeđenje znanja, vještina iz oblasti politike, diplomatije, euro-atlanskih integracija i sl. U vidu vannastavne edukacije u obliku predavanja, prektičnih aktivnosti što su simulacione igre, radionice, seminari, diskusije, okrugli stolovi itd, također pisana riječ o obliku periodičnog časopisa, bloga i sl. Osnovna ideja je unijeti prektična druženja u studij politologije i međunarodnih odnosa. Klub će omogućiti sudentima da se dodatno educiraju, razvijaju nove vještine, da se vrmenom specijaliziraju za određene oblasti ili aktivnosti, da uspostave kontakte s uspješnim kolegama i drugim ličnostima.

 

Ostanite u kontaktu sa nama

+387 33 20 35 62

svakim danom od 08:00 – 17:00

Skenderija 72, 71 000 Sarajevo

Email upis@fpn.unsa.ba

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter